Новини

дозвіл на роботу затверджено

Дозвіл на роботу для іноземців

Коли найму іноземного громадянина в Україні, компанії може знадобитися подати заявку та забезпечити дозвіл на роботу для іноземців. Певним категоріям іноземних громадян (наприклад, постійні мешканці України, працівники представництв та постійних представництв іноземних компаній, представники іноземних ЗМІ, професійні спортсмени, художники та деякі інші) не потрібно подавати документи на дозвіл на роботу під час роботи в Україні. Однак у більшості інших випадків перед початком роботи потрібен дійсний дозвіл на роботу.

Мета цієї статті - надати огляд основних вимог та порядку подання заявки на отримання дозволу на роботу для іноземців. Працевлаштування біженців на території України виходить за рамки цієї статті.

Огляд

Підприємства в Україні можуть наймати іноземних працівників

Відповідно до українського законодавства про зайнятість, іноземні громадяни можуть працевлаштуватися в Україні до місцево зареєстровані компанії а також окрема особа (громадянин України або іноземний громадянин, який проживає в Україні на підставі дозволу на тимчасове / постійне проживання) у випадках, коли відповідна посада не вимагає громадянства України (наприклад, державний службовець може бути єдиним громадянином України) і не вимагає доступу до державної таємниці.

При працевлаштуванні іноземного громадянина як роботодавець, так і іноземний працівник повинні враховувати наступне:

 • У більшості випадків роботодавець повинен забезпечити дозвіл на роботу іноземного працівника до того, як він / вона може почати працювати в Україні.
 • Заява на дозвіл на роботу подається роботодавцем, а не працівником.
 • Дозвіл на роботу видається на основі працевлаштування в конкретній компанії на конкретній посаді. Загальний дозвіл на роботу не допускається.
 • Трудовий договір з іноземним громадянином повинен бути укладений у письмовій формі.
 • Залежно від тривалості перебування в Україні, іноземний працівник також може отримати таку дозвіл на тимчасове проживання (на додаток до забезпечення дозволу на роботу). Заява про надання дозволу на тимчасове проживання подається працівником.

У розділах нижче подано детальний посібник щодо вимог та процедур подання заяви про дозвіл на роботу в Україні. Цей посібник не включає випадки, коли роботодавцем є фізична особа.

Підстави для видачі дозволу на роботу

Мінімальна зарплата для іноземних службовців

Заява на дозвіл на роботу подається місцевою компанією-роботодавцем, яка бажає працевлаштувати іноземця в Україні. Українське законодавство визначає мінімальні вимоги до заробітної плати іноземних службовців залежно від категорії (які перевищують розмір мінімальної заробітної плати для громадян України, визначеної законом), а саме:

 1. п'ять мінімальних зарплат * (у 2020 р мінімальна заробітна плата суми 4723 грн.) - для працівників неурядових організацій, благодійних організацій та навчальних закладів;
 2. десять мінімальних зарплат - для будь-яких інших видів працівників;
 3. вимоги до розміру заробітної плати не застосовуються до “бажані категорії іноземних службовців“, А саме:
  1. ІТ-спеціалісти (у цьому випадку компанія-роботодавець повинна мати основний зареєстрований вид підприємницької діяльності - комп'ютерне програмування)
  2.  випадки, коли акціонер або кінцевий бенефіціар компанії працевлаштований як працівник компанії;
  3. особи, які мають диплом університету, який входить до топ-100 університетів за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України
  4. творчі професіонали, які володіють авторським та суміжними правами
  5. іноземні високооплачувані фахівці (заробітна плата яких не менше 50 мінімальних зарплат)

Необхідний документ

Перелік документів, необхідних для подання дозволу на роботу

Для подання заяви про дозвіл на роботу в Україні необхідні наступні документи:

 • заява на дозвіл на роботу
 • копія паспорта з особистими даними (із завіреним українським перекладом)
 • кольорова картинка працівника 3,5 * 4,5 см
 • копія проекту трудового договору, засвідчена роботодавцем
 • документи, що підтверджують повноваження представника роботодавця щодо подання заявки від імені роботодавця (POA, наказ про призначення тощо)
 • залежно від характеру працевлаштування можуть знадобитися додаткові документи. Приклади включають:
  • для осіб, які подають документи на випускників 100 найкращих університетів - копії документів, що засвідчують вищу освіту такого кандидата;
  • для осіб, які претендують на посаду творчих професіоналів, - засвідчені копії документів, що підтверджують авторське право та суміжні права;
  • якщо іноземна фізична особа була направлена в Україну іноземним роботодавцем для виконання конкретного обсягу робіт за договором, укладеним між українською компанією та іноземною компанією, буде потрібна копія такого договору.

Примітка: усі документи, видані за кордоном, мають бути легалізовані та перекладені українською мовою.

Порядок подання

Заява про дозвіл на роботу повинна подаватися вручну

Після готовності заява про дозвіл на роботу разом із супровідними документами повинна бути подана до місцевих органів державної служби зайнятості України або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем знаходження компанії, яка наймає іноземну особу. Заяву повинен подати представник роботодавця вручну, відвідавши офіс; в даний час немає доступних онлайн-файлів.

Час обробки: до 10 робочих днів

Державний збір за видачу дозволів на роботу або їх продовження (залежно від тривалості дозволу на роботу):

 • для дозволів на роботу, виданих на термін від одного року до трьох років, - шість прожиткових мінімумів *, визначених законодавством України станом на 1 січня року, коли подається заявка (станом на 1 січня 2020 р. прожитковий мінімум становив 2 102 грн. );
 • для дозволів на роботу, виданих на термін від шести місяців до одного року, - чотири прожиткових мінімуми, як це визначено законодавством України станом на 1 січня року, коли подається заява;
 • для дозволів на роботу, виданих на термін менше шести місяців, - дві зарплати на прожитковий мінімум, визначені законодавством України станом на 1 січня року, коли подається заява.

Період випуску: Дозвіл на роботу видається на строк найму за трудовим договором, але не довше ніж:

 • протягом трьох років - для “бажані категорії іноземних службовців“, А саме:
  • ІТ-фахівці
  •  випадки, коли акціонер або кінцевий бенефіціар компанії працевлаштований як працівник компанії;
  • особи, які мають диплом університету, який входить до топ-100 університетів за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
  • творчі професіонали, які володіють авторським та суміжними правами;
  • іноземні високооплачувані фахівці (заробітна плата яких становить не менше 50 мінімальних зарплат).
 • протягом трьох років - для осіб, надісланих в Україну іноземним роботодавцем для виконання конкретного обсягу робіт за угодою, укладеною між українською компанією та іноземною компанією.
 • протягом трьох років - для кандидатів, направлених в Україну для виконання конкретних завдань, передбачених Протоколом вступу України до СОТ, та належать до категорії Міжкорпоративних правонаступників.
 • протягом одного року - для всіх інших категорій іноземних службовців.

Роботодавець може подати заяву на отримання дозволу на роботу на коротший термін, ніж зазначено вище.

Дозвіл на роботу можна продовжувати необмежену кількість разів.

Схвалення та подальші кроки

Дозвіл на тимчасове проживання може знадобитися після отримання дозволу на роботу

Після розгляду заяви про надання дозволу на роботу та протягом 7 робочих днів після отримання заяви Державна служба зайнятості України приймає рішення про відхилення або затвердження заяви та повідомляє про це (рекомендованим листом, електронною поштою та розміщенням на офіційний веб-сайт Державної служби зайнятості України) компанія-роботодавець.

Якщо заявку буде затверджено, компанія-роботодавець отримає банківські реквізити за плату за видачу дозволу на роботу (збір повинен бути сплачений протягом 10 робочих днів)

Якщо заявка не відповідає вищезазначеним вимогам, Державна служба зайнятості України може прийняти обґрунтоване рішення зупинити розгляд заяви або відмовити у видачі дозволу на роботу. Після виправлення помилок компанія-роботодавець може подати заявку на дозвіл на роботу ще раз.

Після отримання роботодавцем дозволу на роботу виконуються наступні дії:

 1. Компанія-працівник повинна надати іноземному працівникові завірену копію дозволу на роботу, а трудовий договір повинен бути підписаний з таким працівником на 90 календарних днів після видачі дозволу на роботу.
 2. Протягом 10 календарних днів після укладення трудової угоди українська компанія (роботодавець) зобов’язана надати Державній службі зайнятості України копію трудового договору (завірену роботодавцем).
 3. Якщо іноземний працівник планує переїхати в Україну на час працевлаштування, працівник також повинен отримати a дозвіл на тимчасове проживання в Україні.
 4. Після отримання дозволу на тимчасове проживання (ГТО), іноземний працівник повинен зареєструвати свою адресу проживання в державних органах протягом 30 календарних днів після отримання ГТО. Для реєстрації адреси проживання іноземний працівник повинен буде надати документи, що підтверджують право проживання за адресою проживання (свідоцтво про право власності, договір оренди або згода власника / орендаря тощо).

Члени сім'ї

Члени сім'ї можуть приєднатися після затвердження дозволу на роботу заявника

Якщо іноземний працівник хоче привезти членів своєї сім'ї в Україну, працівник повинен буде запросити їх в Україну за візою типу "D". Потрапивши в Україну, члени сім'ї можуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання. Заява про отримання дозволу на тимчасове проживання членів сім'ї повинна бути підтверджена підтвердженням спроможності іноземного працівника надавати фінансову підтримку членам своєї сім'ї під час перебування в Україні.

Дозвіл на тимчасове проживання видається кожному члену сім'ї.

Однак для дітей віком до 18 років, які проживають разом з батьками в Україні та є власниками ГТО, заявка на ГТО не вони є обов’язковими, і вони можуть жити тут без необхідності подавати заявки на ГТО.

Коротко

Роботодавцю в більшості випадків потрібно отримати дозвіл на роботу під час найму іноземного працівника. Роботодавець повинен переконатися, що умови працевлаштування (включаючи щомісячну заробітну плату) відповідають вимогам українського законодавства, ретельно підготувати заяву на отримання дозволу на роботу разом із необхідними підтверджуючими документами та своєчасно виконати завдання після затвердження.

Оскільки Україна відома своєю бюрократією та часом вражаючою неефективністю, дуже доцільно залучати послуги професійної фірми.

ПРО НАС

Clarus Eastern Europe - це українська компанія, яка надає послуги з підбору персоналу, аутсорсингу персоналу, аутстафінгу та консалтингових послуг своїм міжнародним клієнтам в Україні та за кордоном.

Інформація про бізнес-процеси, галузеві тенденції та ідеї під рукою.

ОНОВЛЮЙТЕ!

Отримуйте останні новини прямо у свою поштову скриньку!
ukUkrainian
Получайте самые свежие новости

Підписуйтесь на нашу новостну розсилку

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten

Abonniere unseren Інформаційний бюлетень

Зберігайте останні новини

Підпишіться на нашу розсилку

Отримуйте останні новини

Підпишіться на нашу розсилку