Як стати фізіотерапевтом в Україні?

Як стати фізіотерапевтом в Україні?

Це хороше питання не лише для тих, хто готується виконувати вимоги, необхідні для цієї професії, а й для тих, хто вже закінчив навчання і шукає роботу. Ця стаття допоможе вам знати істотну інформацію та вимоги законодавства.

Але спочатку давайте визначимо сферу роботи професії, про яку йтиметься далі.

Фізіотерапевти - це медичні працівники, які оцінюють і лікують пацієнтів, які відчувають проблеми з рухом через хворобу, травми або фізичні вади.

Які обов’язки виконує фізіотерапевт?

Фізіотерапевт робить наступне:

  • Оцінює фізичні можливості пацієнтів за допомогою докладного аналізу історії хвороби і практичних тестів
  • Розробляє лікувальні програми (вправи, електротерапію, навчання і т. д) з урахуванням індивідуальних потреб і здібностей.
  • Контролюйте та документуйте прогрес пацієнтів
  • Спілкується з лікуючим лікарем і іншими медичними працівниками про проблеми, потреби та прогресі пацієнтів.
  • Може надавати консультаційні або освітні послуги суспільству або освітнім організаціям.

Сучасний стан фізіотерапії в Україні

Фізіотерапія в пострадянських країнах, включаючи Україну, аналогічна апаратній електротерапії в англомовних країнах

Фахівець з фізичної терапії - це професіонал, людина з вищою освітою, який пройшов повний курс навчання за спеціальністю "Фізична терапія" і відповідає міжнародному терміну Physical Therapy (Physiotherapy) - фізична терапія або фізіотерапія, відповідно physical therapist або physical therapist. Абревіатура - PT. Не плутати з терміном фізіотерапія в пострадянському розумінні.

Згідно з чинним законодавством, вони можуть займати посади "фахівець з фізичної реабілітації", "медична сестра (інструктор) з фізичної культури", "медична сестра з масажу". Сучасний стан справ в українському законодавстві і в системі охорони здоров'я України не відповідає потребам цієї професії (не задовольняє ні пацієнтів, ні фізичних реабілітологів).

«Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27 жовтня 2008 року № 614" Про подальший розвиток і вдосконалення лікарсько-фізкультурної служби в Україні ".

Зокрема, в п. 2.8.1. Приблизний інструктаж медсестри (інструктора) із лікувальної фізичної культури свідчить, що «на посаду інструктора з лікувальної фізкультури також можуть бути призначені фахівці з вищою освітою з фізичного виховання за спеціальністю «фізична реабілітація». Вважається, що ці фахівці мають спеціальну підготовку в галузі лікувальної фізкультури. "

10.08.2016 Професія «фізіотерапевт» (код 2229.2) внесена до Класифікатора професій, що відкриває шлях до уніфікації і подальшого доступу на європейський і світовий ринок праці в цій сфері.

Категорії та класифікація фізіотерапевтів в Україні

Кваліфікаційні вимоги

Фізіотерапевт вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта (магістр) у галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Лікувальна фізкультура, ерготерапія» або вища освіта (магістр) у галузі знань «Охорона здоров’я», спеціальність «Фізична реабілітація», або вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини» за спеціальністю «Фізична реабілітація». Спеціалізація «Лікувальна фізкультура». Оновлення (відповідно до чинного законодавства). Свідоцтво про підтвердження/присвоєння вищої кваліфікаційної категорії з лікувальної фізкультури. Досвід роботи не менше 10 років.

Фізіотерапевт першої кваліфікаційної категорії: Вища освіта (магістратура) в галузі знань "Здоров'я" за спеціальністю "Фізіотерапія, Ерготерапія" або вищу освіту (магістратура) в галузі знань "Здоров'я" за спеціальністю "Фізична реабілітація", або вищу освіту (спеціаліст, магістр) в галузі знань "Фізична культура, спорт і здоров'я людини" за спеціальністю "Фізична реабілітація". Спеціалізація "Фізична терапія". Підвищення кваліфікації (відповідно до чинного законодавства). Свідоцтво про затвердження / присвоєння першої кваліфікаційної категорії за фахом "Фізіотерапія". Професійний стаж не менше 7 років.

Фізіотерапевт II кваліфікаційної категорії: Вища освіта (магістратура) в галузі знань "Здоров'я" за спеціальністю "Фізіотерапія, Ерготерапія" або вищу освіту (магістратура) в галузі знань "Здоров'я" за спеціальністю "Фізична реабілітація", або вищу освіту (спеціаліст, магістр) в галузі знань "Фізична культура, спорт і здоров'я людини" за спеціальністю "Фізична реабілітація". Спеціалізація "Фізична терапія". Підвищення кваліфікації (відповідно до чинного законодавства). Свідоцтво про підтвердження / присвоєння другої кваліфікаційної категорії за фахом "Фізіотерапія". Професійний стаж не менше 5 років.

Фізіотерапевт: Вища освіта (магістратура) в галузі знань з охорони здоров'я за спеціальністю "Фізична терапія, Ерготерапія", або вищу освіту (магістратура) в галузі знань з охорони здоров'я, фізичної реабілітації, або вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом "Фізична культура, спорт і здоров'я людини "за спеціальністю" Фізична реабілітація ". Без вимог до досвіду роботи

Кваліфікаційні вимоги до лікаря фізичної та реабілітаційної медицини

Лікар фізичної і реабілітаційної медицини вищої кваліфікаційної категорії: другий рівень вищої освіти (магістратура) в області наук про здоров'я за спеціальністю "Медицина". Спеціалізація за фахом "Фізична і реабілітаційна медицина" (інтернатура, спеціалізовані курси). Підвищення кваліфікації (курси підвищення кваліфікації, інтернатура і т.д.). Сертифікат лікаря-фахівця, свідоцтво про затвердження / присвоєння вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Професійний стаж більше 10 років

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини першої кваліфікаційної категорії: другий рівень вищої освіти (магістратура) в галузі знань «Здоров'я» за спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом "Фізична і реабілітаційна медицина" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси підвищення кваліфікації, стажування і т. Д.). Наявність атестата лікаря-фахівця і сертифіката про затвердження / присвоєння першої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Професійний досвід більше 7 років.

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини другої кваліфікаційної категорії: другий рівень вищої освіти (магістратура) в області наук про здоров'я за спеціальністю "Медицина". Спеціалізація за фахом "Фізична і реабілітаційна медицина" (інтернатура, спеціалізовані курси). Підвищення кваліфікації (курси підвищення кваліфікації, інтернатура і т.д.). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та довідки про підтвердження / присвоєння II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Професійний стаж понад 5 років.

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини: Вища освіта другого рівня (магістратура) в області наук про здоров'я за спеціальністю "Медицина". Спеціалізація за фахом "Фізична і реабілітаційна медицина" (інтернатура, спеціалізовані курси). Сертифікат фахівця. Без вимог до досвіду роботи ".

Кваліфікаційні вимоги до помічника фізіотерапевта

Помічник фізіотерапевта вищої кваліфікаційної категорії: рівень освітньої кваліфікації молодший спеціаліст (молодший бакалавр) або бакалавр медичних наук в галузі фізичної терапії, ерготерапії або фізичної реабілітації, або сестринської справи; або ступінь бакалавра або бакалавра наук в області фізичного виховання, спорту і здоров'я людини за фахом "Професійна підготовка в галузі фізичної реабілітації". Спеціалізація "Фізична терапія". Підвищення кваліфікації (відповідно до чинного законодавства). Свідоцтво про підтвердження / присвоєння вищої кваліфікаційної категорії за фахом "Фізіотерапія". Професійний стаж більше 10 років.

Кваліфікаційна категорія помічника фізичного терапевта: Освітня кваліфікація молодший спеціаліст (молодший бакалавр) або бакалавр медичних наук в галузі фізичної терапії, ерготерапії, або фізичної реабілітації, або сестринської справи; або ступінь бакалавра наук або бакалавра наук в області фізичного виховання, спорту і здоров'я людини в області професійної підготовки з фізичної реабілітації. Спеціалізація "Фізична терапія". Підвищення кваліфікації відповідно до чинного законодавства). Наявність сертифіката, що підтверджує присвоєння I кваліфікаційної категорії за фахом "Фізіотерапія". Професійний стаж понад 7 років.

Асистент фізіотерапевта II Кваліфікаційна категорія: Освітня кваліфікація молодший спеціаліст (молодший бакалавр) або бакалавр медичних знань в галузі фізичної терапії, ерготерапії, або фізичної реабілітації, або сестринської справи; або ступінь бакалавра або бакалавра наук в області фізичного виховання, спорту і здоров'я людини за фахом "Фізична реабілітація". Спеціалізація "Фізична терапія". Підвищення кваліфікації (відповідно до чинного законодавства). Свідоцтво про підтвердження / присвоєння II кваліфікаційної категорії за фахом "Фізіотерапія". Професійний стаж понад 5 років.

Асистент фізіотерапевта: Рівень освітньої кваліфікації молодший спеціаліст (бакалавр наук) або бакалавр наук про здоров'я в галузі фізичної терапії, ерготерапії, або фізичної реабілітації, або сестринської справи; або освітня кваліфікація молодший спеціаліст (бакалавр) або бакалавр наук в області фізичного виховання, спорту і здоров'я людини "напряму підготовки" Здоров'я людини "за професійним спрямуванням" Фізична реабілітація ". Без вимог до досвіду роботи".

Підведення підсумків по темі отримання професії фізіотерапевта

Для того щоб стати фахівцем-фізіотерапевтом, необхідно мати вищу медичну освіту і діючий сертифікат за спеціальністю "Фізіотерапія". У медичних університетах майбутні фізіотерапевти навчаються на бакалаврів за спеціальностями "Лікувальна справа" або "Педіатрія", а потім вступають до магістратури за тими ж спеціальностями.

Після навчання обов’язково попрацюйте в поліклініці або амбулаторії, потім запишіться на дворічне стажування на ординатуру за спеціальністю “Фізіотерапія”.

Фізіотерапевт, крім основних дисциплін, повинен бути підготовлений і володіти знаннями анатомії, біохімії та біофізики, психології та фізіології, медичної біології та кінетичної терапії, фізіотерапії та мануальної терапії, лікувального масажу.

Короткий огляд обговорюваної теми

Спеціальність "спеціаліст з фізичної реабілітації" слід вважати іноземним еквівалентом спеціальності "фізіотерапевт" (фізіотерапевт), яка є немедичною професією і введена під кодом 2264 у частині 226 "Інші медичні працівники" Міжнародного класифікатора професій KC0-08.

В контексті інтеграційних процесів видається правильним і доцільним використання загальноприйнятого міжнародного терміну «фізіотерапевт» замість професійної «професії з фізичної реабілітації», яка прийнята лише в Україні.

Як видно з усього вищесказаного, навіть між кваліфікованими і досвідченими фахівцями існує безліч відмінностей. Тому якщо ви шукаєте фізіотерапевта, ви можете спробувати зайнятися пошуком самостійно. Однак пам'ятайте, що вам необхідно зібрати багато інформації, щоб знайти талановитих фахівців, які будуть працювати у вашій компанії.

Звичайно, найпростіший шлях - звернутися до людини, який вже знайомий з цією сферою, може знайти і вибрати кандидатів на посаду, які відповідають вимогам. Як ви можете бачити з цієї статті, у нас є знання та джерела, щоб допомогти вам у процесі рекрутингу. З нашої великою базою даних кандидатів ми можемо взяти на себе весь процес підбору персоналу та допомогти вам у досягненні ваших потреб в підборі персоналу.

Ми сподіваємося, що ви знайдете цю статтю корисною для всіх. Якщо у вас залишилися питання в процесі найму, не соромтеся звертатися до нас.

Джерела

Ми вдячні за всі ресурси, які були корисні при написанні цієї статті:

Зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій робітників:

Випуск 78 Охорона здоров'я
Схвалено
Наказ Міністерства охорони здоров'яЗдоров'я України
13.12.2018 N 2331

Кредит зображення: freepik - www.freepik.com

Шукаєте допомоги у вирішенні проблем з українським персоналом?

Новини по темі

Марина Коритнюк Директор з персоналу
Марина Коритнюк - директор з персоналу

Кадрові рішення в Україні

Українські кадрові рішення за міжнародними стандартами і українськими цінами. Найкраща вартість на ринку.

Корисна інформація
Корисні послуги