Логотип сайту
чоловік-фізіотерапевт перевіряє ногу жінки'

Як стати фізіотерапевтом в Україні?

За 18 січня 2021 року Набір на роботу, Послуги

Це гарне запитання не лише для тих, хто готується відповідати вимогам, необхідним для цієї професії, а й для тих, хто вже закінчив навчання та шукає роботу. Ця стаття допоможе вам ознайомитися з важливою інформацією та юридичними вимогами.

Але спочатку визначимося з сферою роботи професії, про яку далі буде мова.

Фізіотерапевти — це медичні працівники, які оцінюють і лікують пацієнтів, які мають проблеми з рухом через хворобу, травму або фізичні вади.

Які обов’язки фізіотерапевта?

Фізіотерапевт робить наступне:

  • Оцініть фізичні здібності пацієнтів за допомогою детального історичного аналізу та практичних тестів
  • Розробляйте лікувальні програми (фізичні вправи, електролікування, навчання тощо) з урахуванням індивідуальних потреб і здібностей
  • Відстежуйте та фіксуйте прогрес пацієнтів
  • Спілкуйтеся з направляючим лікарем та іншими медичними працівниками щодо проблем, потреб та прогресу пацієнтів
  • Може надавати консультаційні чи освітні послуги громаді чи освітнім організаціям

Сучасний стан фізіотерапії в Україні

Фізіотерапія в пострадянських країнах, зокрема в Україні, аналогічна апаратній електротерапії в англомовних країнах

Фахівець з лікувальної фізкультури – це професіонал, особа з вищою освітою, яка закінчила повний курс навчання за спеціальністю «Фізична терапія» і відповідає міжнародному терміну Physical Therapy (Physiotherapy) – лікувальна фізкультура або фізіотерапія, відповідно фізіотерапевт або фізіотерапія. терапевт. Абревіатура – PT. Не плутати з терміном фізіотерапія в пострадянському розумінні.

Відповідно до чинного законодавства вони можуть обіймати посади «спеціаліст з фізичної реабілітації», «медсестра (інструктор) з фізичного виховання», «медсестра з масажу». Сучасний стан в українському законодавстві та в системі охорони здоров’я України не відповідає потребам у цій професії (не задовольняє ні пацієнтів, ні фізичних реабілітологів).

«Наказ про МОЗ України від 27 жовтня 2008 р. № 614 «Про подальший розвиток та вдосконалення медико-фізкультурної служби в Україні».

Зокрема в п. 2.8.1. Примірною інструкцією про посаду медичної сестри (інструктора) з лікувальної фізкультури зазначено, що на посаду інструктора з лікувальної фізкультури можуть призначатися також спеціалісти з вищою фізичною культурою за спеціальністю «фізична реабілітація». Вважається, що ці фахівці мають спеціальну підготовку з лікувальної фізкультури. ”

10.08.2016 До Класифікатора професій внесено професію «фізіотерапевт» (код 2229.2), що відкриває шлях до уніфікації та подальшого доступу до європейського та світового ринку праці у цій сфері.

Категорії та класифікація фізіотерапевтів в Україні

Кваліфікаційні вимоги

Фізіотерапевт вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта (магістр) за напрямом знань «Охорона здоров'я» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» або вища освіта (магістр) за напрямом знань «Охорона здоров'я», спеціальністю «Фізична реабілітація», або вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом знань «Фізичне виховання, спорт, здоров’я людини» за спеціальністю «Фізична реабілітація». Спеціалізація «Фізична терапія». Оновлення (згідно з чинним законодавством). Свідоцтво про підтвердження/присвоєння вищої кваліфікаційної категорії з лікувальної фізкультури. Досвід роботи за фахом не менше 10 років.

Фізіотерапевт першої кваліфікаційної категорії: вища освіта (магістр) зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» або вища освіта (магістр) зі спеціальності «Фізична реабілітація» або вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом знань «Фізичне виховання, спорт, здоров’я людини» за спеціальністю «Фізична реабілітація». Спеціалізація «Фізична терапія». Оновлення (згідно з чинним законодавством). Свідоцтво про затвердження/присвоєння першої кваліфікаційної категорії з лікувальної фізкультури. Досвід роботи за фахом не менше 7 років.

Фізіотерапевт ІІ кваліфікаційної категорії: Вища освіта (магістр) за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» або вища освіта (магістр) за напрямом знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична реабілітація», або вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом знань «Фізичне виховання, спорт, здоров’я людини» за спеціальністю «Фізична реабілітація». Спеціалізація «Фізична терапія». Оновлення (згідно з чинним законодавством). Свідоцтво про підтвердження/присвоєння другої кваліфікаційної категорії з лікувальної фізкультури. Досвід роботи за фахом не менше 5 років.

Фізіотерапевт: Вища освіта (магістр) за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» або вища освіта (магістр) за спеціальністю «Знання здоров’я, фізична реабілітація» або вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом знань «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини» за спеціальністю «Фізична реабілітація». Без вимог до стажу роботи.

Кваліфікаційні вимоги до лікаря фізичної та реабілітаційної медицини

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини вищої кваліфікаційної категорії: ІІ ступінь вищої освіти (магістр) за спеціальністю «Медицина» за спеціальністю «Медицина». Спеціалізація за спеціальністю «Фізична та реабілітаційна медицина» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси підвищення кваліфікації, стажування тощо). Сертифікат лікаря-спеціаліста, свідоцтво про затвердження/присвоєння вищої кваліфікаційної категорії за цією спеціальністю. Професійний досвід більше 10 років.

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини І кваліфікаційної категорії: другий рівень вищої освіти (магістр) за напрямом знань «Здоров’я» за спеціальністю «Медицина». Спеціалізація за спеціальністю «Фізична та реабілітаційна медицина» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси підвищення кваліфікації, стажування тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та довідки про підтвердження/присвоєння першої кваліфікаційної категорії за цією спеціальністю. Досвід роботи за фахом більше 7 років.

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини другої кваліфікаційної категорії: другий рівень вищої освіти (магістр) за спеціальністю «Науки про здоров’я» за спеціальністю «Медицина». Спеціалізація за спеціальністю «Фізична та реабілітаційна медицина» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси підвищення кваліфікації, стажування тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та свідоцтва про підтвердження/присвоєння ІІ кваліфікаційної категорії за цією спеціальністю. Досвід роботи більше 5 років.

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини: Вища освіта другого рівня (магістр) за спеціальністю «Медицина». Спеціалізація за спеціальністю «Фізична та реабілітаційна медицина» (інтернатура, курси спеціалізації). Сертифікат спеціаліста. Без вимог до стажу роботи».

Кваліфікаційні вимоги до помічника фізіотерапевта

Помічник лікаря-фізіотерапевта вищої кваліфікаційної категорії: освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст (молодший бакалавр) або бакалавр медичних наук за спеціальністю фізіотерапія, ерготерапія або фізична реабілітація або медсестринство; або ступінь бакалавра, або ступінь бакалавра з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини за ступенем професійної підготовки з фізичної реабілітації. Спеціалізація «Фізична терапія». Оновлення (згідно з чинним законодавством). Свідоцтво про підтвердження/присвоєння вищої кваліфікаційної категорії з лікувальної фізкультури. Професійний досвід більше 10 років.

Кваліфікаційна категорія помічника фізіотерапевта: Освітня кваліфікація Молодший спеціаліст (молодший бакалавр) або бакалавр наук про здоров'я в галузі фізичної терапії, ерготерапії або фізичної реабілітації або медсестринства; або ступінь бакалавра наук або бакалавра наук у галузі фізичного виховання, спорту та здоров’я людини за ступенем професійної підготовки з фізичної реабілітації. Спеціалізація «Фізична терапія». Оновлення відповідно до чинного законодавства). Наявність довідки про присвоєння I кваліфікаційної категорії з лікувальної фізкультури. Досвід роботи за фахом більше 7 років.

Помічник фізіотерапевта II Кваліфікаційна категорія: Освітня кваліфікація Молодший спеціаліст (молодший бакалавр) або бакалавр медичних знань із фізичної терапії, ерготерапії або фізичної реабілітації чи медсестринства; або ступінь бакалавра, або ступінь бакалавра з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини за ступенем професійної підготовки з фізичної реабілітації. Спеціалізація «Фізична терапія». Оновлення (згідно з чинним законодавством). Свідоцтво про підтвердження/присвоєння II кваліфікаційної категорії з лікувальної фізкультури. Досвід роботи більше 5 років.

Помічник фізіотерапевта: Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст (бакалавр наук) або бакалавр медичних наук за спеціальністю фізіотерапія, ерготерапія або фізична реабілітація, або медсестринство; або освітньо-кваліфікаційної категорії Молодший спеціаліст (бакалавр) або бакалавр наук з фізичного виховання, спорту та здоров'я людини «напряму підготовки «Здоров'я людини» професійного спрямування «Фізична реабілітація». Без вимог до стажу роботи».

Підведення підсумків теми, як стати фізіотерапевтом

Щоб стати фахівцем фізіотерапевтом, необхідно мати вищу медичну освіту та дійсний сертифікат «Фізіотерапія». У медичних університетах майбутні фізіотерапевти навчаються на бакалаврів за спеціальностями «Медицина» або «Педіатрія», а потім вступають у магістратуру за цими ж спеціальностями.

Після навчання обов’язково попрацюйте в поліклініці чи амбулаторії, потім запишіться на дворічну інтернатуру в ординатуру за спеціальністю «Фізіотерапія».

Фізіотерапевт, крім базових дисциплін, повинен мати підготовку та знання з анатомії, біохімії та біофізики, психології та фізіології, медичної біології та кінетичної терапії, фізіотерапії та мануальної терапії, лікувального масажу.

Короткий огляд обговорюваної теми

Спеціальність «спеціаліст з фізичної реабілітації» слід вважати іноземним еквівалентом спеціальності «фізіотерапевт» (фізіотерапевт), яка є немедичною професією і занесена під код 2264 у частині 226 «Інші медичні працівники» Міжнародного класифікатора професій. KC0-08.

У контексті інтеграційних процесів правильним і доцільним видається використовувати загальноприйнятий міжнародний термін «фізіотерапевт» замість прийнятого лише в Україні професійного «професія фізичної реабілітації».

Як видно з усіх попередніх згадок, навіть між кваліфікованими та кваліфікованими спеціалістами є чимало відмінностей. Тож якщо ви шукаєте фізіотерапевта, спробуйте зробити пошук самостійно. Однак пам’ятайте, що вам потрібно зібрати купу інформації, щоб отримати таланти, які ви хочете працювати у своїй компанії.

Звичайно, найпростіший шлях – зв’язатися з тим, хто вже знайомий з цією сферою, може знайти і вибрати кандидатів на посаду, які відповідають вимогам. Як ви можете бачити з цієї статті, у нас є знання та джерела, які допоможуть вам у процесі найму. Завдяки нашій великій базі даних кандидатів, ми можемо впоратися з усіма можливостями рекрутингу та допомогти вам досягти ваших потреб у наймі.

Сподіваємося, що ця стаття буде корисною для всіх. Якщо вам все ще потрібні додаткові запитання в процесі найму, не соромтеся звертатися до нас.

Джерела

Ми вдячні за всі ресурси, які були корисними для написання цієї статті:

Зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій робітників:

Випуск 78 Охорона здоров'я
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Хздоров'я України
13.12.2018 N 2331

Авторство зображення: freepik – www.freepik.com

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Забули пароль

кошик

Кошик

Безпека WordPress у Malcare