Правила та умови

Дата набрання чинності: 18.10.2021

0. Вступ

Договір про передачу резюме для включення в базу на сайті www.claruskiev.com (Договір про надання послуг сприяння працевлаштуванню)

Договір про передачу резюме для заявки на оголошення про вакансії та включення до бази даних на сайті www.claruskiev.com.

Компанія FossaTech EOOD, надалі іменована «Виконавець», в особі Директора Стефана Лілієнкампа, діючи на підставі Статуту, надає будь-якій особі, надалі іменованій «Заявник», послуги щодо включення резюме Заявника в база даних, розміщена на веб-сайті www.clarusapex.com шляхом надання послуг сайту claruskiev.com.

Безумовним прийняттям (акцептом) умов цієї оферти вважається реєстрація на Сайті Виконавця.

Акцепт цієї оферти (Угоди) на умовах, відмінних від зазначених у цій оферті, або акцепт під умовою не допускається.

1. Терміни та визначення

1.1. Сайт – вміст Інтернет-сторінок, розташованих в мережі Інтернет за адресою claruskiev.com, який використовується Заявником відповідно до цієї Угоди.

1.2. Шукач роботи – користувач Сайту, який розмістив своє резюме (див. нижче) у базі даних ClarusApex (див. нижче), щоб знайти роботу.

1.3. База даних ClarusApex – це колекція резюме Претендентів, розміщена в мережі Інтернет за адресою домену https://www.claruskiev.com.

1.4. Інформація про обліковий запис шукача роботи – унікальне ім’я користувача (логін) і пароль для входу на захищені сторінки Сайту. В якості унікального імені користувача (логіна) використовується адреса електронної пошти, зазначена Заявником при реєстрації на Сайті.

1.5. Резюме – документ, що містить персональні дані Претендента, включаючи відомості про прізвище та ім’я, адресу електронної пошти, освіту, посадову інструкцію, а також інші дані, пов’язані з пошуком роботи.

1.6. Клієнт Сайту – будь-яка особа, зареєстрована на одному із Сайтів, керованих Виконавцем, юридична або фізична особа, яка отримала унікальне ім’я користувача та пароль для входу на захищені сторінки відповідного Сайту Виконавця.

1.7. Анонімний користувач Сайту - це юридична або фізична особа, яка не зареєстрована ні на одному із Сайтів Виконавця або зареєстрована тільки на одному з них, але користується доступними йому сервісами Сайту(ів), на яких він не перебуває. зареєстровані на момент використання такого Сайту.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов'язується надати можливість Заявнику розміщувати Резюме на Сайті, здійснювати пошук опублікованих на Сайті вакансій і формувати відповіді на них.

2.2. Відповідно до законодавства окремих країн про захист даних, Заявник погоджується розмістити свої персональні дані у формі Резюме, необхідні для ефективного працевлаштування, а також висловлює (надає) свою згоду Виконавцю на виконання з усіма персональними даними, зазначеними в відповідне Резюме (а також Зведення) наступних дій: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення або зміна), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення, а також обробка з метою виконання Виконавцем зобов’язань за цим Договором, з метою, зазначеною в п. 2.3 цього Договору, а також для просування послуг Виконавця шляхом встановлення (в тому числі відправки повідомлень) за допомогою засобів зв’язку з використанням контактної інформації, зазначеної в Резюме.

2.3. Метою розміщення персональних даних Заявника є працевлаштування.

2.4. Термін розміщення персональних даних у формі Резюме (термін надання згоди згідно з п. 2.2. цього Договору) є необмеженим і визначається суб’єктом персональних даних (Заявником) самостійно.

2.5. Ніщо в цій угоді не може розумітися як встановлення між Виконавцем і Заявником агентських відносин, відносин партнерства, відносин спільної діяльності, особистих трудових відносин або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених цією угодою.

2.6. Виконавець, за бажанням Заявника, може надавати інші послуги Сайту, в цьому випадку умови змісту, порядок надання таких послуг, ціна або інше зустрічне положення розміщуються на відповідній сторінці Сайту.

2.7. Коли претендент відповідає на ту чи іншу вакансію, потенційний роботодавець цієї вакансії може отримати запитання, результати відповідей на які залишаються у цього роботодавця, а претендент не повідомляється. При цьому єдиним критерієм прийому на роботу не можна вважати запитання роботодавця та відповіді на них претендента.

Відповіді Претендента на запитання потенційного роботодавця є конфіденційними. Всю відповідальність за конфіденційність відповідей Заявника несе відповідний потенційний роботодавець.

2.8. Для виконання дій, зазначених у п. 2.2. цього Договору, Виконавець не сплачує жодних відрахувань та/або винагороди на користь Заявника.

2.9. Претендент безумовно погоджується та визнає, що персональні дані, розміщені на Сайті у формі Резюме, будуть загальнодоступними. Виконавець не несе відповідальності за збереження їх конфіденційності та/або використання третіми особами.

2.10. Заявник з метою виконання зобов’язань за цим Договором та досягнення мети обробки персональних даних Заявника (п. 2.3. Договору) надає Виконавцю згоду на поширення та передачу персональних даних Заявника, наданих Заявника у формі Резюме будь-яким третім особам, які знаходяться на території будь-якої іноземної держави (право Виконавця на транскордонну передачу персональних даних Заявника будь-яким третім особам).

2.11. Розміщення Заявником персональних даних на Сайті у формі Резюме може здійснюватися як безпосередньо Заявником шляхом заповнення спеціальної форми на Сайті, так і автоматично – шляхом надання Заявником згоди на Сайт (а також як інші сайти) отримати програмним шляхом персональні дані для складання Резюме з іншого (інших) сайтів, на яких персональні дані Заявника розміщені як загальнодоступні персональні дані.

2.12. У разі автоматичного складання Резюме (п. 2.11.), Після програмного формування Сайтом проекту Резюме Заявник має право як підтвердити розміщення такого Резюме на Сайті, так і відмовитися від його розміщення.

3. Обов'язки Виконавця

3.1. Виконавець зобов'язується:

3.1.1. надати можливість Заявнику створювати необмежену кількість Резюме та зберігати їх у базі даних ClarusApex;

3.1.2. надати доступ Клієнтам Сайту та Анонімним користувачам Сайту не більше ніж до п’яти резюме Претендента;

3.1.3. надати можливість Заявнику контролювати доступ до свого резюме та встановлювати параметри видимості резюме на свій вибір;

3.1.4. надавати можливість відповідати на вакансії, опубліковані на Сайті, створювати супровідні листи та отримувати повідомлення електронною поштою та SMS (якщо мобільний телефон вказаний правильно) від Клієнтів Сайту, які опублікували вакансії.

3.1.5. надати можливість Заявнику видалити Резюме в будь-який час на власний розсуд.

3.2. Виконавець має право видалити Резюме або відмовити в його розміщенні в будь-який час на свій розсуд без пояснення причини.

3.3. Виконавець має право в будь-який час і без попереднього попередження надсилати на адресу електронної пошти, вказану Заявником при реєстрації на Сайті, інформаційні повідомлення про події компанії Виконавця, про сервіси Сайту, а також послуги Виконавця та інша інформація, в тому числі рекламна.

3.4. Виконавець має право будь-яким способом опублікувати Резюме Заявника будь-яким способом і на будь-якому носії, у тому числі шляхом розміщення на Сайті та/або включення до Бази даних ClarusApex, при цьому Виконавець не робить жодних відрахувань та/або винагороди Заявнику.

3.5. Виконавець має право будь-яким способом і без будь-яких обмежень отримувати прибуток від обробки та публікації персональних даних (у тому числі шляхом надання доступу третім особам) Заявника, розміщених Заявником на Сайті (в Базі даних ClarusApex) у формі Резюме, при цьому Виконавець не здійснює жодних відрахувань та/або виплат винагороди Заявнику.

3.6. Виконавець має право в будь-який час висувати до змісту Резюме, розміщеного Заявником на Сайті, вимоги щодо уточнення, візуального подання та структурування даних, у тому числі щодо розшифровки наявних у Резюме скорочень і скорочень.

3.7. У разі невиконання Конкурсантом вимог Виконавця, пред’явлених Виконавцем відповідно до п. 3.6. цього Договору Виконавець має право відмовитися від розміщення резюме Заявника, щодо якого Виконавець висунув будь-які вимоги.

4. Обов'язки Заявника

4.1. Заявник зобов'язується не робити наступного:

4.1.1. Будь-яким способом через Сайт розміщувати, поширювати, зберігати, завантажувати та/або знищувати матеріали (інформацію) з порушенням українського та міжнародного законодавства.

4.1.2. Розміщувати та/або передавати через Сайт інформацію у вигляді тексту, зображень, звуку чи програмного коду, яка може бути незаконною, рекламною, погрозливою, образливою, наклепницькою, завідомо неправдивою, грубою, непристойною, шкодити іншим відвідувачам Сайту, порушувати їх права та законні інтереси.

4.1.3. Вставте виконуваний код на стороні користувача (клієнтські сценарії: java-script, Visual Basic-script тощо), будь-які вбудовані об’єкти (java-аплети, flash тощо), використовуйте фрейм та iframe, каскадні таблиці стилів, перевизначені ті, що використовуються на Сайту, а також html-код, що порушує оригінальний дизайн сторінки.

4.1.4. Представлятися від чужого імені або від імені (фізичної особи чи організації) – заявника, зареєстрованого на Сайті, представника організації-роботодавця, працівника Виконавця. Вводити в оману користувачів та адміністрацію Сайту щодо їх ідентифікації будь-яким іншим способом.

4.1.5. Розміщувати завідомо неправдиву інформацію.

4.1.6. Публікуйте рекламні оголошення, які рекламують будь-яку франчайзингову чи пірамідну схему з пропозицією «приєднатися до клубу», стати дистриб’ютором, торговим представником, «менеджером» або іншими співробітниками компанії, бізнес-модель якої базується на попередньому та/або періодичному переказі коштів із нижньої мережі. співробітників на вищестоящий рівень, що передбачає оплату праці лише у формі відсотка від продажів та/або вимагає залучення чи найму інших агентів, дистриб’юторів, «менеджерів», «членів клубу» тощо.

4.1.7. Розміщувати та/або передавати за допомогою Сайту матеріали, якщо Заявник не має на це відповідних прав. Це стосується матеріалів, захищених авторським правом, товарними знаками, патентами, а також угодами про нерозповсюдження, конфіденційність тощо.

4.1.8. Знищувати та/або змінювати будь-які матеріали на Сайті, автором яких не є Заявник.

4.1.9. Роздрукуйте або іншим чином скопіюйте та використовуйте особисту інформацію, крім вашого резюме.

4.1.10. Використовувати інформацію про номери телефонів, поштові адреси, адреси електронної пошти для цілей, відмінних від тематики Сайту (наймання, набір кандидатів, пропонування посад і кандидатів тощо).

4.1.11. Реєстрація з використанням чужої адреси електронної пошти, або адреси, на яку Заявник не має права використовувати її таким чином.

4.1.12. Розміщувати вакансії для будь-якого роботодавця, а саме пропозиції роботи у будь-якого роботодавця.

4.1.13. Номер (-и) поштового телефону, право користування яким заявник не має або номер належить юридичним особам.

4.2. Заявник, акцептувавши цю пропозицію, висловлює свою повну та безумовну згоду на отримання інформаційних повідомлень від Виконавця, передбачених п. 3.3. справжня угода.

4.3. Заявник зобов'язується регулярно знайомитися зі змістом цього Договору з метою своєчасного ознайомлення з його змінами.

4.4. Заявник має право в будь-який час на власний розсуд відкликати свою згоду на обробку його персональних даних (наданих у формі Резюме) Виконавцем, у тому числі шляхом самостійного видалення окремих або всіх опублікованих ним Резюме. на сайті. Для чого Заявнику надається відповідна технічна можливість (інтерфейс) на Сайті.

5. Інформаційна безпека Сайту

Використовуючи Сайт, Заявник зобов’язується не порушувати та не намагатися порушити інформаційну безпеку Сайту, яка включає:

5.1. доступ до даних, не призначених для цього Заявника, або вхід в систему під логіном, який не належить цьому Заявнику;

5.2. спроби перевірити вразливість системи безпеки Сайту, порушення процедури реєстрації та авторизації без дозволу Виконавця;

5.3. спроби втручання у використання Сайту іншими користувачами, що включає поширення комп’ютерних вірусів, пошкодження даних, постійне надсилання повторюваної інформації, надсилання електронної пошти через сервер сайту, надсилання великої кількості електронних листів та/або запитів на Сайт. при цьому з метою навмисного вимкнення збою сервера сайту та подібних дій, які виходять за межі звичайного цільового використання Сайту та можуть навмисно або через необережність призвести до збоїв у його роботі;

5.4. розсилка користувачам Сайту матеріалів, на які вони не дали згоди, «спаму», будь-яких листів і реклами без дозволу Виконавця;

5.5. імітація та/або підробка будь-якого заголовка пакету TCP/IP або будь-якої частини заголовка в будь-якому електронному листі чи матеріалі, розміщеному на Сайті;

5.6. використовувати або намагатися використовувати будь-яке програмне забезпечення або процедури для навігації або пошуку на Сайті, за винятком пошукової системи, вбудованої в Сайт, і традиційних і загальнодоступних браузерів (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox та інші).

5.7. Порушення Заявником безпеки системи чи комп’ютерної мережі або спроба її порушення тягне за собою цивільну та кримінальну відповідальність. Виконавець розслідуватиме всі випадки можливих порушень безпеки або спроби її порушення всіма користувачами Сайту у співпраці з правоохоронними органами з метою придушення такої зловмисної діяльності.

6. Захищені розділи сайту та паролі

6.1. Доступ до інформації, розташованої на захищених розділах Сайту, мають лише зареєстровані користувачі, які отримали пароль для входу в захищені розділи Сайту. Пароль не може бути переданий іншим особам, і Шукач несе повну відповідальність за всю шкоду, заподіяну йому, Виконавцю або третім особам, що виникає внаслідок навмисної чи ненавмисної передачі пароля Шукачем іншій особі. Заявник несе відповідальність за збереження конфіденційності пароля та будь-яке використання Сайту через свій пароль.

7. Інформація про користувача

7.1. Виконавець докладає всіх можливих зусиль, щоб уникнути несанкціонованого використання персональних даних Заявника.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за можливе неправомірне використання персональних даних Заявників, яке сталося внаслідок:

– технічні проблеми в програмному забезпеченні, серверах або комп’ютерних мережах поза контролем Виконавця;

– перебої в роботі Сайту, пов’язані з навмисним або ненавмисним використанням Сайту в інших цілях третіми особами, описаними в розділі «Інформаційна безпека Сайту».

– передача паролів або будь-якої інформації, включаючи як Резюме в цілому, так і його окремі частини або дані, від користувачів Сайту іншим особам, які не є зареєстрованими користувачами Сайту, або іншим користувачам, які не мають доступу до цієї інформації через до умов реєстрації та укладених договорів з Виконавцем;

– порушення інформаційної безпеки Сайту;

– порушення умов договорів щодо використання Бази даних ClarusApex відповідними контрагентами Виконавця (Клієнтами Сайту)

7.3. Використовуючи Сайт, Заявник погоджується та погоджується з тим, що Виконавець залишає за собою право використовувати його персональні дані, в тому числі представлені у формі Резюме, анонімно та в узагальненому вигляді для статистичних цілей, а також для таргетування рекламних оголошень, розміщених на сайт.

7.4. Виконавець зобов'язується не надавати будь-які персональні дані Заявника фізичним та юридичним особам, які стверджують про можливе неправомірне використання такої інформації (розсилка несанкціонованої реклами, «спаму», надання інформації іншим особам тощо).

8. Фінансові відносини

8.1. Послуги Виконавця надаються відповідно до п. 2.1. цього Договору для Заявників надаються БЕЗ ОПЛАТИ.

8.2. Інші послуги та послуги (крім зазначених у п. 2.1. цього Договору), що надаються Виконавцем на платній основі, регулюються відповідними офертами або іншими договорами та додатками до них, опублікованими на Сайті.

8.3. Виконавець не є представником ні Претендентів, які публікують свої резюме на Сайті, ні Клієнтів Сайту, які розміщують вакансії, тому не несе відповідальності за будь-які зобов'язання (в тому числі фінансові), що виникають між ними та іншими. Будь-які угоди між заявниками та Замовниками Сайту є двосторонніми, і Виконавець не має до них ніякого відношення.

9. Використання матеріалів сайту

9.1. Кожен користувач Сайту, Заявник або представник Клієнта Сайту несе відповідальність за інформацію, розміщену від його імені, і за наслідки цього розміщення.

9.2. Сайт є лише засобом передачі інформації і ні в якому разі не несе відповідальності за її достовірність і актуальність.

9.3. Виконавець докладає всіх можливих зусиль, щоб виключити з Сайту необачну, неточну або завідомо неповну інформацію, однак остаточну відповідальність за неї несуть особи, які її розмістили.

9.4. При передруку та іншому використанні матеріалів Сайту, які не є резюме Претендентів, описом компаній або вакансій, а також логотипом, елементами дизайну, зовнішнім виглядом і структурою Сайту, посилання на Сайт є обов’язковим.

9.5. Використання резюме Претендентів, опису компаній, вакансій неприпустимо для будь-яких інших цілей, крім тих, що відповідають тематиці Сайту (пошук роботи, співробітників, отримання інформації про ринок праці).

9.6. Якщо Клієнт Сайту зберігає CV Претендента у власній базі даних поза Сайтом, то Клієнт Сайту несе за це відповідальність в рамках Федерального закону від 27.07.2006 № 152-ФЗ «Про персональні дані», як оператор особисті дані.

9.7. Забороняється використовувати програмне забезпечення (скрипти, роботи) для читання або збору інформації (даних) із Сайту.

9.8. Логотип, назва, елементи дизайну, дизайн і загальний вигляд Сайту є інтелектуальною власністю Виконавця і їх використання без прямої згоди Виконавця заборонено.

9.9. Оскільки ідентифікація користувачів Сайтів ускладнена з технічних причин, Виконавець не несе відповідальності за те, що зареєстровані користувачі дійсно є тими людьми, за яких себе видають, і не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні Заявникам або іншим особам з цієї причини.

9.10. Використовуючи інформацію з Сайту, Заявник усвідомлює та приймає ризики, пов’язані з можливою недостовірністю інформації, розміщеної на Сайті, а також з тим, що певна інформація може здатися йому загрозливою, образливою, наклепницькою, завідомо неправдивою, грубою, непристойний. Якщо це станеться, Заявник повинен негайно припинити використання Сайту та повідомити Виконавця про наявність такої інформації.

9.11. Виконавець не гарантує, що опубліковані Резюме будуть переглянуті певною кількістю Клієнтів Сайту або хоча б одним.

9.12. Виконавець не гарантує, що програмне забезпечення, сервери та комп’ютерні мережі, які використовує Сайт, не містять помилок і комп’ютерних вірусів. Якщо використання Сайту призвело до втрати даних або пошкодження обладнання, Виконавець не несе за це відповідальності.

10. Право, застосовне до відносин Сторін і вирішення спорів

10.1. Цей Договір, а також відносини між Заявником і Виконавцем, в тому числі не врегульовані цим Договором, регулюються відповідно до чинного законодавства Болгарії.

10.2. У разі неможливості вирішення спорів між Сторонами шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в судовому порядку за місцем державної реєстрації Виконавця в порядку, встановленому чинним процесуальним законодавством України.

11. Термін дії цього Договору, зміни

11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його акцепту Заявником.

11.2. Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд і без попереднього погодження із Заявником внести зміни до цього Договору. При цьому зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх публікації на Сайті.

11.3. Використання Заявником Сайту (а також здійснення Заявником прав та обов’язків, встановлених цією Угодою) після будь-яких змін до цієї Угоди означає згоду Учасника на такі зміни та/або доповнення.

11.4. Якщо Заявник не погоджується використовувати Сайт після внесення Виконавцем змін до цієї Угоди та/або, відповідно, виконувати умови цієї Угоди після внесення змін, то Заявник зобов’язується припинити використання Сайту та має право розірвати цю Угоду. шляхом направлення відповідного повідомлення Виконавцю.

 

Директор FossaTech EOOD Стефан Ліллієнкамп

Увійти

Зареєструватися

Забули пароль

[cariera_forgetpass_form]

кошик

Кошик

Безпека WordPress у Malcare