Privacybeleid

Ingangsdatum: 2021-10-18

1. Inleiding

Welkom bij FossaTech EOOD.

FossaTech EOOD (“ons”, “wij” of “onze”) opereert https://claruskiev.com (hierna te noemen "Onderhoud").

Ons privacybeleid is van toepassing op uw bezoek aan: https://claruskiev.com en legt uit hoe we informatie verzamelen, beveiligen en vrijgeven die voortvloeit uit uw gebruik van onze Service.

We gebruiken uw gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden.

Onze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op al het gebruik van onze Service en vormen samen met het Privacybeleid uw overeenkomst met ons ("Overeenkomst").kiev

2. Definities

ONDERHOUD betekent de https://claruskiev.com website beheerd door FossaTech EOOD.

PERSOONLIJKE GEGEVENS betekent gegevens over een levende persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of van die en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

GEBRUIKSGEGEVENS: zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

COOKIES zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) zijn opgeslagen.

GEGEVENSBEHEERDER betekent een natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen of samen met andere personen) vaststelt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. Voor het doel van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw gegevens.

GEGEVENSVERWERKERS (OF DIENSTVERLENERS) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de gegevensbeheerder verwerkt. We kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende Service Providers om uw gegevens effectiever te verwerken.

GEGEVENSONDERWERP: is elke levende persoon die het onderwerp is van persoonlijke gegevens.

DE GEBRUIKER is de persoon die onze Service gebruikt. De Gebruiker komt overeen met de Betrokkene, die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

3. Verzameling en gebruik van informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Service aan u te leveren en te verbeteren.

4. Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ("Persoonlijke gegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

0,1. E-mailadres

0,2. Voornaam en achternaam

0,3. Telefoonnummer

0,4. Adres, land, staat, provincie, postcode, plaats

0,5. Cookies en gebruiksgegevens

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen of alle van deze berichten van ons te ontvangen door de afmeldlink te volgen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een apparaat ("Gebruiksgegevens").

Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Service opent met een apparaat, kunnen deze Gebruiksgegevens informatie bevatten zoals het type apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw apparaat, het IP-adres van uw apparaat, het besturingssysteem van uw apparaat, het type internetbrowser dat u gebruikt, het unieke apparaat identificatiegegevens en andere diagnostische gegevens.

Locatie gegevens

We kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daarvoor toestemming geeft ("Locatie gegevens"). We gebruiken deze gegevens om functies van onze Service te bieden, om onze Service te verbeteren en aan te passen.

U kunt locatieservices op elk gewenst moment in- of uitschakelen via uw apparaatinstellingen.

Cookiegegevens bijhouden

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Er worden ook andere trackingtechnologieën gebruikt, zoals beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Service niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

0.1. Sessiecookies: We gebruiken Sessiecookies om onze Service te laten werken.

0.2. Voorkeurscookies: We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.

0.3. Beveiligingscookies: We gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

0.4. Advertentiecookies: Advertentiecookies worden gebruikt om u advertenties te tonen die relevant kunnen zijn voor u en uw interesses.

Andere gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we ook de volgende informatie verzamelen: geslacht, leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortgegevens, staatsburgerschap, registratie op de woonplaats en feitelijk adres, telefoonnummer (werk, mobiel), details van documenten over opleiding, kwalificatie, beroepsopleiding, arbeidsovereenkomsten, NDA-overeenkomsten, informatie over bonussen en vergoedingen, informatie over burgerlijke staat, gezinsleden, socialezekerheidsnummer (of ander identificatienummer van de belastingbetaler), kantoorlocatie en andere gegevens.

5. Gebruik van gegevens

FossaTech EOOD gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

0,1. om onze Service te leveren en te onderhouden;

0,2. om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Service;

0,3. om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest;

0,4. om klantenondersteuning te bieden;

0,5. om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze Service kunnen verbeteren;

0,6. om het gebruik van onze Service te controleren;

0,7. om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken;

0,8. om enig ander doel te vervullen waarvoor u het verstrekt;

0,9. om onze verplichtingen na te komen en onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan, inclusief voor facturering en incasso;

0,10. om u te voorzien van kennisgevingen over uw account en/of abonnement, inclusief verval- en verlengingskennisgevingen, e-mailinstructies, enz.;

0,11. om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met degene die u al heeft gekocht of waarover u heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen;

0,12. op een andere manier die we kunnen beschrijven wanneer u de informatie verstrekt;

0,13. voor enig ander doel met uw toestemming.

6. Bewaren van gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

We zullen ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of als we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere perioden te bewaren.

7. Overdracht van gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsrechtsgebied bevinden waar de gegevensbeschermingswetten kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten Bulgarije bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, naar Bulgarije overdragen en daar verwerken.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, geeft aan dat u instemt met die overdracht.

FossaTech EOOD zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

8. Openbaarmaking van gegevens

We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven die we verzamelen, of die u verstrekt:

0.1. Openbaarmaking voor wetshandhaving.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we worden verplicht om uw Persoonsgegevens vrij te geven als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties.

0.2. Zakelijke transactie.

Als wij of onze dochterondernemingen betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen.

0.3. Andere gevallen. We kunnen uw informatie ook vrijgeven:

0.3.1. aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen;

0.3.2. aan aannemers, dienstverleners en andere derde partijen die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen;

0.3.3. om het doel waarvoor u het verstrekt te vervullen;

0.3.4. om het logo van uw bedrijf op onze website op te nemen;

0.3.5. voor enig ander doel dat door ons wordt bekendgemaakt wanneer u de informatie verstrekt;

0.3.6. met uw toestemming in alle andere gevallen;

0.3.7. als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, eigendommen of veiligheid van het bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen.

9. Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

10. Uw gegevensbeschermingsrechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde gegevensbeschermingsrechten die onder de AVG vallen.

We streven ernaar om redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of te beperken.

Als u op de hoogte wilt worden gehouden van welke persoonlijke gegevens we over u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, kunt u een e-mail sturen naar privacy@claruskiev.com.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

0,1. het recht om de informatie die we over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen;

0,2. het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als die informatie onjuist of onvolledig is;

0,3. het recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens;

0,4. het beperkingsrecht. U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken;

0,5. het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om een kopie van uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, machineleesbaar en veelgebruikt formaat;

0,6. het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer we op uw toestemming vertrouwen om uw persoonlijke informatie te verwerken;

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Houd er rekening mee dat we mogelijk geen Service kunnen bieden zonder de benodigde gegevens.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

11. Uw gegevensbeschermingsrechten onder de California Privacy Protection Act (CalOPPA)

CalOPPA is de eerste staatswet in de natie die commerciële websites en online diensten verplicht om een privacybeleid te publiceren. Het bereik van de wet reikt veel verder dan Californië en vereist dat een persoon of bedrijf in de Verenigde Staten (en mogelijk de wereld) die websites beheert die persoonlijk identificeerbare informatie van Californische consumenten verzamelen, een opvallend privacybeleid op zijn website plaatst waarin precies wordt vermeld welke informatie wordt verzameld en die personen met wie het wordt gedeeld, en om dit beleid na te leven.

Volgens CalOPPA gaan we akkoord met het volgende:

0,1. gebruikers kunnen onze site anoniem bezoeken;

0,2. onze link naar het privacybeleid bevat het woord "Privacy" en is gemakkelijk te vinden op de startpagina van onze website;

0,3. gebruikers worden op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen in het privacybeleid op onze pagina met het privacybeleid;

0,4. gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens wijzigen door ons een e-mail te sturen op: privacy@claruskiev.com.

Ons beleid met betrekking tot "Do Not Track"-signalen:

We respecteren Do Not Track-signalen en volgen geen plantcookies, of gebruiken geen advertenties wanneer een Do Not Track-browsermechanisme aanwezig is. Niet volgen is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te informeren dat u niet gevolgd wilt worden.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

12. Uw gegevensbeschermingsrechten onder de California Consumer Privacy Act (CCPA)

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u het recht om te weten te komen welke gegevens we over u verzamelen, om te vragen uw gegevens te verwijderen en niet om deze te verkopen (delen). Om uw gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen, kunt u bepaalde verzoeken doen en ons vragen:

0,1. Welke persoonlijke informatie hebben we over u. Als u dit verzoek doet, sturen we u het volgende terug:

0.0.1. De categorieën persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.

0.0.2. De categorieën van bronnen waaruit we uw persoonlijke informatie verzamelen.

0.0.3. Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van uw persoonlijke gegevens.

0.0.4. De categorieën van derden met wie we persoonlijke informatie delen.

0.0.5. De specifieke stukjes persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.

0.0.6. Een lijst met categorieën persoonlijke informatie die we hebben verkocht, samen met de categorie van elk ander bedrijf waaraan we deze hebben verkocht. Als we uw persoonlijke gegevens niet hebben verkocht, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

0.0.7. Een lijst met categorieën persoonlijke informatie die we hebben bekendgemaakt voor een zakelijk doel, samen met de categorie van elk ander bedrijf waarmee we deze hebben gedeeld.

Let op: u heeft het recht om ons te vragen u deze informatie maximaal twee keer in een voortschrijdende periode van twaalf maanden te verstrekken. Wanneer u dit verzoek doet, kan de verstrekte informatie beperkt zijn tot de persoonlijke informatie die we in de afgelopen 12 maanden over u hebben verzameld.

0,2. Om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Als u dit verzoek doet, zullen wij de persoonlijke informatie die wij over u hebben vanaf de datum van uw verzoek uit onze administratie verwijderen en eventuele dienstverleners opdragen hetzelfde te doen. In sommige gevallen kan verwijdering worden bereikt door de-identificatie van de informatie. Als u ervoor kiest om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, is het mogelijk dat u bepaalde functies die uw persoonlijke gegevens nodig hebben, niet kunt gebruiken.

0,3. Om te stoppen met het verkopen van uw persoonlijke gegevens. We verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens voor geen enkel doel aan derden. We verkopen uw persoonlijke gegevens niet voor geldelijke overweging. Onder bepaalde omstandigheden kan een overdracht van persoonlijke informatie aan een derde partij, of binnen onze familie van bedrijven, zonder geldelijke tegenprestatie echter worden beschouwd als een "verkoop" volgens de Californische wet. U bent de enige eigenaar van uw Persoonsgegevens en kunt op elk moment om openbaarmaking of verwijdering verzoeken.

Als u een verzoek indient om te stoppen met het verkopen van uw persoonlijke gegevens, zullen we stoppen met dergelijke overdrachten.

Houd er rekening mee dat als u ons vraagt om uw gegevens te verwijderen of te stoppen met het verkopen van uw gegevens, dit van invloed kan zijn op uw ervaring met ons, en dat u mogelijk niet kunt deelnemen aan bepaalde programma's of lidmaatschapsdiensten waarvoor het gebruik van uw persoonlijke gegevens nodig is om te functioneren. Maar in geen geval zullen we u discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten.

Om uw hierboven beschreven gegevensbeschermingsrechten in Californië uit te oefenen, stuurt u uw verzoek(en) per e-mail: privacy@claruskiev.com.

Uw gegevensbeschermingsrechten, zoals hierboven beschreven, vallen onder de CCPA, een afkorting voor de California Consumer Privacy Act. Ga voor meer informatie naar de officiële California Wetgevende Informatie-website. De CCPA is op 01/01/2020 in werking getreden.

13. Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze Service te vergemakkelijken ("Dienstverleners"), service namens ons verlenen, servicegerelateerde services uitvoeren of ons helpen analyseren hoe onze service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

14. Analyses

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

15. CI/CD-tools

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het ontwikkelingsproces van onze service te automatiseren.

16. Adverteren

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om advertenties aan u te tonen om onze service te ondersteunen en te onderhouden.

17. Gedragsremarketing

We kunnen remarketingdiensten gebruiken om te adverteren op websites van derden nadat u onze Dienst hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

18. Betalingen

We kunnen betaalde producten en/of diensten leveren binnen de Service. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor de verwerking van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

We zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers wiens gebruik van uw persoonlijke informatie wordt geregeld door hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van betalingsinformatie.

19. Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

20. Privacy van kinderen

Onze Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 18 jaar ("Kind" of "Kinderen").

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 18 jaar. Als u merkt dat een kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

21. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

22. Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u per e-mail contact met ons opnemen: privacy@claruskiev.com.

We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door op deze website te surfen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Log in

Aanmelden

vergeten wachtwoord

Malcare WordPress-beveiliging